Welkom

Eline Roelofsen doet praktijkgericht onderzoek in de zorg. Zij is vooral werkzaam in de gehandicaptenzorg. Daarnaast is zij ook actief in de revalidatie en de eerstelijnszorg.

Kenmerkend voor haar werkwijze is haar luisterend oor en haar nieuwsgierigheid naar de verschillende verhalen en de verschillende waarheden die er binnen een organisatie naast elkaar bestaan. Daarbij brengt ze de perspectieven rondom mensen met een beperking in beeld.

Zij is opgeleid als epidemioloog en heeft daarnaast veel ervaring in kwalitatief onderzoek. Nieuwsgierig naar de onderliggende mechanismen en naar de betekenis die mensen geven aan hun werkelijkheid. Zoekend naar de aansluiting op de vragen van mensen met een beperking en hun familie, maar ook op de vragen van de werkvloer.

Eline is momenteel parttime werkzaam als coördinator van het Kennisplatform EVB+ (mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag). Daarnaast werkt zij als onderzoeker bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijk beperking.