Actueel

Het waardigheidsparadigma als ondersteuningsvisie?

Een onderzoek naar de ervaringen rondom de huidige en de gewenste visie op ondersteuning in een gehandicaptenzorgorganisatie. Hoe ziet de huidige ondersteuning eruit? Wat vindt men van waarde en wat er is nodig om dit (nog meer) ruimte te geven? Het waardigheidsparadigma geldt als inspiratiebron voor dit onderzoek. [2018-2020]

Vraag en aanbod voor cliëntenraden

Onderzoek naar de vragen en behoeften van cliëntenraden in de VG en een aanzet voor het ontwikkelen van aanbod op deze vragen. [2018]

Nieuwe ontmoetingen met mensen in de marge

Ondersteuning bij de afronding van een traject om de ontmoetingsruimte rondom mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen te verkennen, uit te breiden en te verduurzamen. Zie symposium [2018]

Samenwerken in de driehoek

Een onderzoek in de ouderzorg naar de samenwerking tussen de oudere, familie en verzorging. Het onderzoek is verbonden aan de pilot ‘samenwerking in de driehoek’, die verbonden is aan het programma Waardigheid en Trots. Zie kennisproduct [2017]

Versterken van teams: wat levert het op voor cliënten en verwanten?

Kwalitatief onderzoek in een gehandicaptenzorgorganisatie naar de effecten van het versterken van teams op het leven van de cliënten en op de betrokkenheid van de verwanten. [2016 – 2017]

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de opvattingen van huisartsen en hun patiënten rondom het elektronisch uitwisselen van medische gegevens vanuit de huisartsenpraktijk in opdracht van Dr. G. van ‘t Noordende (UvA, faculteit Wiskunde & Informatica). Zie Whitebox & Rapport [2015 & 2017 (vervolg)]

Korte etnografie op locatie

Kort etnografisch onderzoek op twee locaties van een gehandicaptenorganisatie naar prettig wonen en prettig werken. Verzamelen en analyseren van verhalen en ervaringen van cliënten, begeleiders en leidinggevenden. [2016 & 2017]