Profiel

Onderzoeker in de zorg

Eline Roelofsen (1969) heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht met als specialisatie Bewegingswetenschappen. Zij is gepromoveerd bij de vakgroep revalidatiegeneeskunde van het VuMC, bij Prof. Dr. G.J. Lankhorst en Prof. Dr. L.M. Bouter, op communicatie in het kinderrevalidatieteam. Zij was als onderzoeker verbonden aan het Nivel (2001-2002), het kenniscentrum Behandelcommunicatie (2002-2005) en Revalidatiecentrum De Hoogstraat (2005-2006).

Gehandicaptenzorg

Daarna is Eline zich steeds meer gaan richten op de gehandicaptenzorg. Eerst deed zij kwaliteitsonderzoeken via Stichting Perspectief. Later deed zij onderzoek vanuit de Vrije Universiteit en vervolgens vanuit haar eigen bedrijf. Na een jaar werkzaam te zijn geweest als beleidsmedewerker, is zij momenteel coördinator van het Kennisplatform EVB+ (mensen met een Ernstige Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag).

Persoonlijke ontwikkeling

Naast haar professionele ontwikkeling, heeft Eline meerdere jaren opleidingen gevolgd bij het ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie) rondom persoonlijke ontwikkeling. Tevens heeft zij de opleidingen gevolgd rondom systemisch werken, energiegericht waarnemen bij organisaties en systeemdenken. Daarnaast heeft zij trainingen, workshops en masterclasses gevolgd rondom verschillende ondersteuningsmethodieken, zoals SRV, Gentle Teaching, Methode Heijkoop en Presentietheorie.

Onderzoeker en betrokken luisteraar

Een terugkerend thema in al haar werk is het luisteren naar de verschillende betrokkenen, en het in kaart brengen van de verschillende perspectieven rondom  mensen met een (verstandelijke) beperking. Hierin komen haar kwaliteiten als gedegen onderzoeker en haar persoonlijke kwaliteiten als luisteraar samen.

Training en advies

Vanaf 2012 tot 2019 was Eline aangesloten bij Verwondering, een netwerk van trainers en adviseurs. Daar heeft zij ervaring opgedaan als trainer en kennis gemaakt met verschillende modellen rondom persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling waaronder motivational interviewing, MBTI, Theory-U, mindfullness, Deep Democracy, oplossingsgericht en systemisch werken.

Opdrachtgevers

 Amerpoort
 De Twentse Zorgcentra
 De Werkvloer Centraal
 ‘s Heeren Loo Zorggroep
 Hogeschool Utrecht
 Kansplus
 Relief
 Siza
 Stichting Perspectief
 Tao of Care
 UvA, IvI
 VU, faculteit Theologie
 Vilans, Waardigheid en Trots
 Whitebox systems
 Zideris

Curriculum vitae

Uitgebreid CV ER